Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ), χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των ατόμων σε
κατηγορίες ανάλογα με το σωματικό τους βάρος.
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ), αφορά τον γενικό πληθυσμό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί
για την εξαγωγή συμπερασμάτων για ειδικές κατηγορίες ανθρώπων,
όπως είναι οι αθλητές, οι έγκυές και οι θηλάζουσες.Συμπληρώστε την φόρμα και υπολογίστε τον δείκτη μάζα σώματος
Ύψος (σε μέτρα):
* πχ 1.70
Βάρος (σε κιλά):
* πχ 78 ή 75.2
Αρχική   ::  Προφίλ   ::  Υπηρεσίες   ::  Άρθρα   ::  Συνταγές   ::  Νέα   ::  Συνεντεύξεις   ::  Δικτυακοί Τόποι   ::  Site Map   ::  Επικοινωνία
© 2011 Ελένη Πεννιά